26/12/07


Mirant antics escrits de diversos Blogs , he trobat a la pagina del Dojo Kimura aquest dibuix .

Crec que pot ser interessant , i que si coneixem els noms de les parts del cos podem entendre millor el nom de les claus.