6/10/07

RENOVACIÓ DE CARNETS I LLICENCIES ESPORTIVES


Comencem un nou curs , i com cada temporada hem de renovar els Carnets i les Llicencies Esportives . Normalment els alumnes no donen gaire importància a aquest fet , ja que es limiten a pagar el que els hi diu el professor , i es aquest el que fa tots els tràmits. Però cada any ens trobem amb algú que ens fa les típiques preguntes : Es obligatori tenir la Llicencia actualitzada? , i no puc fer Judo sense carnets ? , i d’altres de similars ...
Per poder contestar correctament aquestes preguntes , cal que tinguem ben clar els avantatges de tenir llicencia i les repercussions i desavantatges de no tenir-ne.
Hi ha diferents Associacions , Federacions i Entitats que ofereixen uns Carnets o Llicencies esportives per tal de reconèixer els nostres treball sobre el tatami i a més ens ofereixen participar en el seu calendari d’activitats. Però , aquí , en l’Alt Empordà , pensem que , sense voler menys prear cap Associació o Entitat , en els nostres alumnes només els hi interessa les següents :

CARNET DE L’AJAE :
- Tots els alumnes de Judo de l’AJAE l’han de tenir.
- Serveix per poder participar a totes les activitats organitzades per l’AJAE
- Hi ha un registre d’activitats en les que s’ha participat .
- El grau (color) del Cinturó esta reconegut per qualsevol Centre de l’AJAE
- El cost per Temporada (Setembre / Juny) és de 3 €

CARNET D’ESPORTISTA :
- Aquest carnet el tramita el Consell Esportiu de l’Alt Empordà
- Es imprescindible per poder participar als Jocs Escolars Esportius de Catalunya , i només l’utilitzen els alumnes en edat escolar.
- Disposa d’una assegurança en cas d’accident (Mútua General Esportiva)
- El cost per Temporada (Setembre/Juny) és de 10 € , però degut a que la fase Comarca l’organitzem íntegrament des de l’AJAE , fen-nos càrrec dels arbitratges , muntatge de tatami , organització i desenvolupament de l’activitat , l’AJAE rep un descompte del 50% en el cost del carnet , i el preu final és de 5 €.

LLICENCIA FEDERATIVA :
- Es la Llicencia de la Federació Catalana de Judo
- Es imprescindible per poder participar a totes les activitats que organitza la FCJ
- Disposa d’una assegurança en cas d’accident (Mútua General Esportiva)
- El grau (color) del Cinturó esta reconegut en tot l’Estat Espanyol .
- Es garantia que l’alumne rep les ensenyances mitjançant professors titulats que segueixen programes i metodologies homologades per la FCJ.
- El cost per Temporada (Setembre / Agost) varia segons l’edat :

Preus llicències Setembre 2007 a 31 d’agost 2007
Esportistes nascuts en 1991 o anys anteriors ------------------------ 54,00 €
Esportistes nascuts en 1992-1993-1994 ------------------------------ 35,00 €
Esportistes nascuts en 1995-1996-1997 ------------------------------ 19,00 €
Esportistes nascuts en 1998-1999-2000 ------------------------------ 12,00 €
Esportistes nascuts en 2001 o anys posteriors ---------------------- 6,00 €
Publica un comentari a l'entrada